ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на Сайті nfeya.com. 

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар  – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на Сайті та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Сайт – сайт Продавця за адресою https://nfeya.com/ створений для укладення договорів роздрібної  купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на Сайті для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Замовлення – звернення Покупця через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.

1.6. Платник – особа, яка оплачує Замовлення.

1.7. Одержувач – особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

1.8. Продавець – "ФОП Кузьмицький Кирило Олександрович" (ідентифікаційний код 3164804635), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: маг. Нігтьова Фея, м.Київ, пр. Бандери Степана, буд. 16


2. Загалні умови

2.1. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

2.2. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Оферти.  Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті.

2.3. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. 

2.4. Договір вважається укладеним з моменту:

  • натискання кнопки «Продовжити» на сторінці "Оформлення замовлення" в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді;
  • заповнення різних форм, заявок, листування за допомогою сайту;
  • замовлення товарів/послуг з використанням даного сайту;
  • іншого використання даного сайту.

2.5. Інформація про товар

2.5.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті). 

2.5.2. Інформація про товар розміщна на Сайті надається виробником та відповідалніть за її достовірність несе виробник.

2.5.3.  Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товари до моменту їх отримання. У разі необхідності отримання додаткової інформації Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку.

2.6. Обмеження відповідальності

2.5.1. Продавець не несе відповідалність: за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару.

2.6.2. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

2.6.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

2.6.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару обмежується тим, що Одержувач/Платник має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

2.6.5. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.

2.6.6. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

2.6.7. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору.


3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на Сайті. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3.3. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

3.4. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов оферти, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості. Крім вартості доставки до пункту видачі (якщо сума фактично була оплачена Платником).

3.5. Покупець має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст.  636 Цивільного кодексу України.


4. Оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на Сайті через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Сайту.

4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.3. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Сайті або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

4.4. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.5. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.


5. Ціна і доставка товару

5.1. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.2. Вартість Товару, яка вказана на Сайті не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

5.3. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.

5.4. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок. Поки гроші не надійшли на рахунок Продавця, ціни на Товари можуть змінюватися відповідно до п.4.1.

5.5. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.6. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця/Одержувача з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем. 


6. Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець зобов’язаний:

6.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

6.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком юридичних осіб які пов'язані з процесом обслуговування Покупця та виконанням Замовлення Покупця, або випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

6.2. Продавець має право:

6.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

6.3 Покупець зобов'язується:

6.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

6.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.


7. Повернення Товару

7.1. Обмін і повернення Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу), в порядку Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюється за адресою: маг. Нігтьова Фея, м. Київ, пр. Бандери Степана 16.

7.2. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню затверджується Кабінетом Міністрів України.

7.3. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п.6.1, п.6.2. Договору, чинним законодавством України.

7.4. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

7.5. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

7.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

7.7. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.


8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті або інших ресурсах Продавця (https://instagram.com/nfeyacom) при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

8.4. Файли cookies і аналогічні технології: Сайт використовує файли cookies та інші веб-технології для збору інформації і підтримки певних функцій інтернет-ресурсів. Якщо Покупець не хоче отримувати файли cookies, то він може налаштувати у своєму браузері відхилення цих файлів. Крім того, Покупець може видалити файли cookies після виходу з інтернет-ресурсу.


9. Інші умови

9.1. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

9.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.